• Signe Maria Schneevoigt

    Psykolog

Signe er autoriseret psykolog, har en ph.d.-grad i sundhedspsykologi og er under specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi.

Hun varetager arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på børne-, unge- og voksenområdet. Udredningsopgaverne har bl.a. fokus på mistrivsel, angst og depression, nedsat funktionsevne samt anbefalinger fremadrettet, herunder skole-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt. Signe varetager også udredningsopgaver af særlig kompleks karakter, som fx involverer psykiatriske differentialdiagnostiske overvejelser m.m. Signe varetager desuden undervisningsopgaver.

Signe har tidligere arbejdserfaringer fra flere forskningsinstitutioner og fra klinisk psykologisk regi, herunder som underviser ved Aarhus Universitet og gæsteforelæser ved University of California, School of Medicine San Diego, programansvarlig psykolog ved angstbehandlingsforløbet Cool Kids, Aarhus Universitet, desuden med udarbejdelse af forældreevneundersøgelser samt rådgivning i komplicerede familiesager i kommunalt regi. Endvidere har Signe fungeret som sparringspartner for Socialstyrelsen ifm. komplicerede forældreevneundersøgelses- og bortadoptionssager.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Signe også beskæftiget ved Børnecentret i Aarhus Kommunes Socialforvaltning, dels med samtale- og familiebehandling, dels med parrådgivning, herunder udvikling af behandlingstilbud samt effektmålinger af psykoterapi. Signe er certificeret superbruger af Feedback Informed Treatment (FIT).

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For diverse praktiske forhold ifm. undervisning, se linket Undervisning