• Nilo Zarrehparvar

    Ergoterapeut

Nilo er ergoterapeutisk konsulent.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. erhvervede hjerneskader og demenslidelser på unge- og voksenområdet.

Nilo varetager opgaver med borgere, hvor komplekse problemstillinger er i fokus på baggrund af enten erhvervet hjerneskade eller demenslidelse, og hvor flere problemstillinger er til stede samtidigt, herunder bl.a. psykisk lidelse og adfærdsforstyrrelser i kombination med neurologisk sygdom. Hun rådgiver og superviserer personalegrupper mhp. pædagogiske strategier og god trivsel for både borger og personalegruppe. Desuden rådgiver hun pårørende.

Nilo har tidligere arbejdserfaringer som ergoterapeut ved bl.a. Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret, Københavns Kommune, Center for Traumatisk Hjerneskade, Hvidovre Hospital, Geronto-psykiatrisk Afd., Frederiksberg Hospital, samt ved Apopleksi og Medicinsk Afd., Gentofte Hospital. Hun har mangeårig omfattende erfaring med lette til svære neurologiske tilstande, svære hjernerystelser, forskellige demenslidelser samt psykiske tilstande, seksuelle vanskeligheder og adfærdsforstyrrelser i kombination med neurologisk lidelse. Nilo har omfattende kompetencer vedr. rehabiliteringsopgaver ift. både indlagte borgere, hjemmeboende borgere samt borgere på institutioner og bosteder. Nilo har oftest arbejdet tværfagligt, og hun er vandt til at tilrettelægge sin behandling under hensyn til de aktuelt gældende og mulige forhold samt i samarbejde med sagens øvrige parter.

Nilo har erhvervet flere efteruddannelser indenfor det ergoterapeutiske fagfelt, bl.a. vedr. sensoriske problemstillinger, mundmotoriske problemstillinger samt aktivitetsplanlægning og meningsfulde strategier i hverdagen. Hun har en coach-uddannelse, som bl.a. har fokus på pårørendes situation ifm. neurologisk sygdom i familien. Desuden har hun efteruddannelse vedr. neuropsykologi, neuropædagogik, psykisk lidelse samt kognitive behandlingstilgange.

Hun er fagpolitisk engageret som forkvinde for Privatpraktiserende Ergoterapeuter, som er en afdeling under Ergoterapeut Foreningen. Hun arbejder for udbredelsen af ergoterapeutisk viden.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

Nilo Zarrehparvar