Lisanne er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi.

Hun er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Lisanne varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om medfødte og erhvervede hjerneskader samt neurologiske lidelser, desuden psykiatriske lidelser som ADHD, autismespektrum forstyrrelser samt nedsat funktionsniveau. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder m.m.

Hun er desuden del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. udviklingshæmning på unge- og voksenområdet.

Lisanne har tidligere arbejdserfaringer som psykolog fra bl.a. PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), neuro-rehabiliteringsinstitutioner, bl.a. Vejlefjord Rehabilitering, og fra psykiatrien i Region Midt, herunder med udredning og behandling af børn med autisme og ADHD.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Lisanne også beskæftiget ved Specialområde Autisme, Region Midt, med fokus på udredning, rådgivning og vejledning ift. unge og voksne med autisme.

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser