• Lisanne Boutrup Petersen

  Psykolog

 • Kontaktinfo

  Tlf.: 26 81 00 46

  lbp@neuropsykologiskpraksis.dk

  Kontakt

  LinkedIn

Lisanne er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børne-, unge- og voksenområdet.

Lisanne varetager desuden komplekse udredningsopgaver for offentlige og private aktører vedr. neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om bl.a. om medfødte og erhvervede hjerneskader samt neurologiske lidelser, desuden psykiatriske lidelser som ADHD, autismespektrum forstyrrelser samt nedsat funktionsevne. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder, pædagogiske tilgange m.m.

Lisanne har tidligere arbejdserfaringer som psykolog fra bl.a. PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), neuro-rehabiliteringsinstitutioner, bl.a. Vejlefjord Rehabilitering, psykiatrien i Region Midt, herunder med udredning og behandling af børn med autisme og ADHD. Hun har desuden været beskæftiget ved Specialområde Autisme, Region Midt, med fokus på udredning, rådgivning og vejledning ift. unge og voksne med autisme.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser