• Psykolog Anne Svendsen

    Psykolog

  • Kontaktinfo

    Tlf.: 26 81 00 46

Anne er autoriseret psykolog og har specialistuddannelse i neuropsykologi og psykoterapi på voksenområdet.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. erhvervet hjerneskade og demens med komorbide lidelser.

Anne er desuden tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Anne varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig om medfødte og erhvervede hjerneskader samt neurologiske lidelser, desuden om psykiatriske lidelser som ADHD, psykoser, personlighedsforstyrrelser samt nedsat funktionsevne. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder. Desuden mhp. pædagogiske anbefalinger ift. hverdagsudfordringer.

Anne har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. neuro-rehabiliteringsinstitutioner som Vejlefjord Rehabilitering og Hjerneskadecentret i Aarhus. Desuden har hun været ansat ved Neurologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest i Holstebro samt ved psykiatrien i Region Midt i en længere årrække, hvor hun især har foretaget psykologiske undersøgelser og behandling i forbindelse med hhv. svære neurologiske og psykiske lidelser.

Ud over at være tilknyttet klinikken her, er Anne også aktuelt beskæftiget ved psykiatrien i Region Midt ved Klinik for Skizofreni, Aarhus Universitetshospital i Skejby, med fokus på udredning og behandlingsindsats ift. især nydebuteret skizofreni-lidelse.

Anne er repræsentant i Neuropsykologisk Fagnævn, udpeget af Dansk Psykolog Forenings bestyrelse. Dette nævn arbejder med godkendelse af specialister og supervisorer samt kurser inden for det neuropsykologiske speciale.

Endvidere er Anne terapeutisk efteruddannet inden for kontekstuel adfærdsterapi og Acceptance and Commitment Therapy (ACT; 3. bølge kognitiv terapi).

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser