• Charlotte Andersen

    Ergoterapeut

Charlotte er ergoterapeutisk konsulent.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på børne-, unge- og voksenområdet.

Charlotte varetager opgaver med borgere, hvor psykisk sygdom og lav funktionsevne er i fokus, herunder når flere psykiske lidelser og problemstillinger er til stede samtidigt, desuden arbejder hun med rådgivning og supervision af personalegrupper mhp. pædagogiske strategier og god trivsel for både borger og personalegruppe. Endvidere underviser Charlotte personalegrupper, herunder med særligt fokus på udredning af sensoriske vanskeligheder i kombination med psykiske problemstillinger, bl.a. autismespektrum forstyrrelser, spiseforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder. Dette mhp. pædagogiske strategier og behandlingsmæssig tilgang. Charlotte er engageret i vidensarbejde vedr. videreudvikling og implementering af redskaber ift. senseintegration.

Charlotte har tidligere arbejdserfaringer som ergoterapeut, projektleder, koordinator og forskningsmedarbejder fra bl.a. unge- og voksenpsykiatrisk regi i Region Syddanmark, herunder ved psykiatrisk regi i Tønder og Aabenraa; ambulante afdelinger samt åbne og lukkede sengeafsnit. Fokus har været på svære psykiske lidelser og behandling, desuden på udviklingsarbejde og undervisning samt rådgivning af personaler, herunder konflikthåndtering.

Charlotte har mangeårig erfaring med udvikling af ergoterapeutiske analyseredskaber.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO