• Sascha Wessel

    Psykolog

Sascha er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i klinisk neuropsykologi på børne- og unge-området.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. bl.a. udviklingshæmning samt problematikker relateret til børnedemens-lidelser.

Hun er desuden tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. både specifikke og omfattende psykiatriske og neuropsykologiske udredninger på børne-, unge- og voksenområdet. Udredningsopgaverne angår bl.a. ADHD, autismespektrum forstyrrelser, kognitive problemstillinger samt nedsat intellektuelt funktionsniveau. Dette mhp. diagnostiske vurderinger, når en psykisk diagnose er under mistanke og/eller, når der ønskes støtte og neuropædagogiske samt neuropsykologiske anbefalinger på kort og lang sigt. Det kan angå viden om hjernens funktion, diagnoser, hverdagsstrategier, pædagogik i skole- og uddannelsesregi samt strategier ift. beskæftigelse.

Ud over at være tillknyttet klinikken her, er Sascha også beskæftiget ved Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sydjylland og har været dette gennem knap 10 år. Her arbejder hun primært med neuropsykiatriske udredninger og behandling.

Sascha har desuden tidligere erfaring fra PPR, hvor hun har varetaget opgaver på småbørnsområdet, det almene skoleområde samt specialområdet vedrørende børn og unge med indlæringsvanskeligheder, ADHD og autismespektrum forstyrrelser. Hun har ligeledes haft samtale- og behandlingsforløb med unge med lavt selvværd, angst, depression, selvskade og OCD.

Som tidligere daglig leder af væresteder for psykisk syge unge og voksne, har Sascha ud over personaleansvar, haft samtaler med værestedets brugere. Desuden har hun arbejdet på et bo- og behandlingssted for unge og voksne med spiseforstyrrelser, hvor hun har haft det daglige ansvar for deres trivsel og udvikling.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO 

For diverse praktiske forhold ifm. psykologiske udredninger, se linket Udredninger