• Sofie Lodahl Bai

    Specialpædagogisk konsulent

Sofie er specialpædagogisk konsulent.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. udviklingshæmning og autisme på unge- og voksenområdet.

Sofie varetager opgaver med borgere, hvor lav funktionsevne, autistiske vanskeligheder og forskellige psykiske vanskeligheder er i fokus. Hun arbejder med rådgivning af personalegrupper med henblik på pædagogiske strategier og god trivsel for både borger og personalegruppe. Desuden varetages temaforløb for både borgere, pårørende og personalegrupper.

Tidligere arbejdserfaringer er bl.a. som VISO-specialist hos et udviklingscenter i Vejle Kommune og et læringscenter i Brejning, Vejle Kommune. Hun har bl.a. løst opgaver i de mest specialiserede og komplekse borgersager samt ydet rådgivning og undervisning til familier med børn og unge med autisme og ADHD samt forestået supervisions- og undervisningsopgaver. Desuden kan fremhæves stor erfaring fra konsulentstillinger i forvaltningsregi som faglig konsulent for Handicap- og Psykiatriområdet i Region Syddanmark og som socialpædagogisk konsulent (handicap) i Velfærdsforvaltningen i Vejle kommune. Forud for diverse konsulentstillinger har Sofie arbejdet på specialskole og på dag- og døgntilbud for mennesker med udviklingshæmning, herunder med også autisme.

Det specialiserede socialområde er et kerneområde. Sofie har endvidere været tidligere tilsynsførende, har sagsbehandlet indberettede magtanvendelser, desuden planlagt temadage, forestået matchning af borgere til botilbud samt understøttet den faglige kvalitet på handicaptilbuddene på både individ- og organisationsniveau. Gennem årene har stor ekspertise omkring arbejdet med borgere med grænseoverskridende og udadreagerende adfærd været i centrum.

Mht. efteruddannelser har fokus været på efteruddannelse inden for neuropædagogik samt pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik. Dertil er opnået certificering som Studio III- og LA2-træner ift. Low arousal tilgang omkring forebyggelse og håndtering af bekymrende og udfordrende adfærd. Sofie er desuden certificeret ADHD-specialist og har derudover også en socialfaglig konsulentuddannelse samt en supervisionsuddannelse.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO

Sofie Lodahl Bai