• Berit Therkelsen

    Ergoterapeut

Berit er ergoterapeut og privatpraktiserende.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. erhvervet hjerneskade, demens og udviklingshæmning samt psykiske lidelser på unge- og voksenområdet.

Berit varetager opgaver med borgere og netværk omkring borgeren, hvor neurologisk lidelse, lav funktionsevne og komorbide lidelser er i fokus. Der er ofte fokus på strategier ift. øget funktionsevne og aktivitetsniveau og bedst mulig selvstændig funktion for borgeren samt hjælp til prioritering af aktiviteter ift. energiniveau. Desuden arbejder Berit med rådgivning og supervision af pårørende og personalegrupper omkring borgeren mhp. øget trivsel for både borger, pårørende og personalegruppe.

Berit har tidligere arbejdserfaringer som ergoterapeut ved sygehusregi; Brædstrup Sygehus, traumeafdeling, og Horsens Sygehus, apopleksiafsnit, akutafdeling samt medicinsk afdeling med fokus på rehabiliteringsindsatser efter bl.a. blodpropper og blødninger i hjernen, demenssygdomme og akutte hovedtraumer.

Udover tilknytning til klinikken arbejder Berit som privatpraktiserende ergoterapeut med fokus på bl.a. rehabiliteringsforløb efter apopleksi, hjernerystelse, COVID-19 og andre hjernesygdomme.

Berit har et særligt fokus på hjernetræthed/cerebral træthed efter hjernesygdom og hjernepåvirkning. Hun har udviklet analyse- og rehabiliteringsværktøjet ”Min Dag, Min Energi”, som hun underviser andre behandlere i at anvende, ligesom hun holder oplæg om hjernetræthed og håndtering heraf for både den ramte, pårørende og fagpersoner. I sygehus regi underviser hun personale og ergoterapeutstuderende i dysfagi og perceptuel udredning.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO