• Henriette Nowack

    Ergoterapeut

Henriette er ergoterapeut konsulent.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på unge- og voksenområdet.

Henriette varetager opgaver med borgere, hvor psykisk sygdom og lav funktionsevne er i fokus, herunder når flere psykiske lidelser og problemstillinger er til stede samtidigt, desuden arbejder hun med rådgivning og supervision af personalegrupper mhp. pædagogiske strategier og god trivsel for både borger og personalegruppe.

Henriette har tidligere arbejdserfaringer som ergoterapeut ved bo- og træningstilbud for voksne med autismespektrum forstyrrelser og ADHD. Desuden fra Autismefokus, Specialområde Autisme ved Region Midt, herunder som VISO-specialist med udrednings- og rådgivningsopgaver samt afholdelse af temadage med program relateret til især autisme for interne og eksterne fagpersoner. Henriette har mangeårig erfaring med ergoterapeutiske analyseredskaber, herunder vedr. sensorisk udredning og håndtering af sensoriske vanskeligheder, ligesom hun også skriftligt har formidlet viden vedr. bl.a. sensorisk bearbejdning.

Henriette er vandt til at være procesfacilitator og mødeleder i komplekse situationer, hvor konfliktmægling og dét at arbejde sammen om fælles mål er i centrum. Hun arbejder desuden med selvforståelsesamtaler i individuelle samtaleforløb med unge og voksne, som har psykiske lidelser, herunder især autismespektrum forstyrrelser.

Henriette har erhvervet efteruddannelserne LA2 vedr. håndtering af udadreagerende adfærd, og hun har undervist på efteruddannelsen Autismepiloten.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO