• Aleksander Myrhøj

    Specialpædagogisk konsulent

  • Aleksander Myrhøj

    Tel: 26 81 00 46

    LinkedIn

Aleksander er specialpædagogisk konsulent.

Han er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. udviklingshæmning samt problematikker relateret til børnedemens-lidelser.

Aleksander varetager VISO-rådgivningsopgaver overfor borgere, pårørende og personale, som angår udviklingshæmning med diverse komorbide lidelser som fx autisme, angst, depression og ADHD. Desuden varetager han rådgivningsopgaver vedr. børnedemens-lidelser. Fokus er ofte på at skabe forandringer ift. mistrivsel og problemskabende adfærd i retning af motivation og trivsel.

Aleksander har tidligere arbejdserfaring inden for social-, special- og familieområdet i kommunalt regi via forskellige kommuner i Midtjylland, herunder erfaringer med ledelsesopgaver som pædagogisk leder i dagtilbud for børn i alderen 0-3 år, som socialpædagog på anbringelses- og specialområdet, bl.a. for børn og unge i alderen 9-21 år, desuden som specialpædagogisk vejleder og familiebehandler samt støtte-kontaktperson ift. børn, unge og deres netværk. Han har omfattende erfaring med koordinering, planlægning, behandling, personale- og pårørendesupervision samt konflikthåndtering i samarbejde med andre institutioner og tilbud i det komplekse sagsarbejde. Dette har bl.a. drejet sig om personalearbejde relateret til svær grad af psykisk lidelse hos borgeren og problemskabende adfærd, herunder seksuelt krænkende adfærd samt arbejde relateret til krænker hos unge og voksne. Aleksander har desuden mangeartet rådgivnings- og undervisningserfaring med både ufaglærte og faglærte pædagogiske medarbejdere, studerende og specialiseret personale i dagtilbudsregi.

Aleksander er efteruddannet indenfor autismeområdet ved Autismepilotuddannelsen, desuden ved Center for Mentalisering vedr. mentalisering i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Han har også efteruddannelse vedr. lederskab og forandringsprocesser i grupper og organisationer samt er i gang med diplomuddannelse i ledelse.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO