Birthe er autoriseret psykolog og har specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi.

Hun er VISO-koordinator og VISO-specialist; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. bl.a. udviklingshæmning med komorbide lidelser samt varetager koordinering, visitering, supervision og undervisning internt i klinikkens VISO-specialistgruppe.

Birthe arbejder i Socialstyrelsens fokusgrupper vedr. bl.a. formidling af viden om beskyttende faktorer ift. udviklingshæmning og udafreagerende adfærd, hensigtsmæssige tiltag ift. social isolation hos unge med autismespektrum forstyrrelse samt udbredelse af viden om komplekse følger af cerebral parese hos børn og unge. Desuden i vidensgruppe vedr. seksualiserende adfærd i særligt komplekse sager.

Hun varetager desuden samtalebehandling, psykologiske undersøgelser af børn og unge samt supervision og undervisning ud af huset.

Hun er aktiv i en række psykologfaglige sammenhænge og har bl.a. i en længere årrække været forkvinde for Børneneuropsykologisk Selskab, som er et specialfagligt selskab, der arbejder for konstant opdateret viden på neuropsykologiske områder relateret til børn og unge.

Birthe har bl.a. tidligere erfaringer som psykolog i specialteam ved PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) vedr. særligt komplicerede sager samt erfaring fra kommunal børne- og familieafdeling. Hun har desuden været beskæftiget ved PPR og Specialpædagogik i Aarhus Kommune, desuden som supervisor over for personale ved STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse for unge) ift. autismespektrum problemstillinger. Endvidere har hun været beskæftiget ved Videnscenter Sølund Skanderborg (VIIS) med bl.a. personalesupervision, udredning i særligt komplicerede sager vedr. udviklingshæmning samt med udviklings-, formidlings- og evalueringsrelaterede opgaver. Hun har også erfaringer med neuropsykologiske opgaver og personalesupervision ved Region Midts specialområde for hjerneskader vedr. erhvervede hjerneskader på unge- og voksenområdet. Endeligt har hun været beskæftiget som ekstern lektor ved Aarhus Universitet i klinisk-pædagogisk psykologisk afdeling.

Birthe anvender primært kognitive behandlingsmetoder samt en neuropsykologisk og neuropædagogisk tilgangsvinkel, jf. klinikkens overordnede metodiske ståsted.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO 

For diverse praktiske forhold ifm. supervision, se linket Supervision

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For diverse praktiske forhold ifm. undervisning, se linket Undervisning