Birthe er autoriseret psykolog og har specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi.

Hun varetager samtalebehandling (uden lægehenvisning), udredning/undersøgelse af børn og unge samt supervision og undervisning. Hun er desuden supervisor for psykologer under uddannelse/psykolog-praktikanter i klinikken.

Birthe har bl.a. tidligere erfaringer som psykolog i specialteam ved PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) vedr. særligt komplicerede sager samt erfaring fra kommunal børne- og familieafdeling. Hun har desuden været beskæftiget ved PPR og Specialpædagogik i Aarhus Kommune, desuden som supervisor over for personale ved STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse for unge) ift. autismespektrum problemstillinger. Endvidere har hun været beskæftiget ved Videnscenter Sølund Skanderborg (VIIS) med bl.a. personalesupervision, udredning i særligt komplicerede sager vedr. udviklingshæmning samt med udviklings-, formidlings- og evalueringsrelaterede opgaver.

Birthe er tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i klinisk-pædagogisk psykologisk afdeling. Endvidere er hun formand for Børneneuropsykologisk Selskab, som er et specialfagligt selskab, der arbejder for konstant opdateret viden på neuropsykologiske områder relateret til børn og unge.

Birthe anvender kognitive behandlingsmetoder samt en neuropsykologisk og neuropædagogisk tilgangsvinkel, jf. klinikkens overordnede metodiske ståsted.

Der kan være mulighed for at få økonomisk tilskud til samtaler via Sygesikringen Danmark, andre private sundhedsforsikringer, socialforvaltning/kommunal afd., fagforening eller arbejdsplads. Instanserne har tavshedspligt vedr. psykologtilskuddet.

For diverse praktiske forhold ifm. samtaler, se linket Samtaler

For diverse praktiske forhold ifm. supervision, se linket Supervision

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For diverse praktiske forhold ifm. undervisning, se linket Undervisning