Lona er ledende psykolog og indehaver af Neuropsykologisk Praksis Aarhus – København. Klinikken blev stiftet i 2007. Lona er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi samt supervisoruddannet.

Hun varetager visitations- og ledelsesopgaver, desuden kliniske opgaver vedr. udredning/undersøgelse af børn, unge og voksne, samtalebehandling (med og uden lægehenvisning) samt supervisions- og undervisningsopgaver, herunder supervision af VISO-leverandører. Endvidere forestår Lona klinikkens faglige udviklingsarbejde på diverse områder indadtil som udadtil i samarbejde med en række private og offentlige aktører.

Lona har tidligere mangeårig erfaring fra bl.a. børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midt, herunder ved alment ungdomspsykiatrisk afsnit, afsnit for personlighedsforstyrrede unge samt specialafsnit vedr. udredning og behandling af autismespektrum forstyrrelser med komorbide lidelser. Desuden har Lona erfaringer fra neurorehabiliteringsinstitutioner, bl.a. Hjerneskadecentret i Aarhus og Hammel Neurocenter, samt fra arbejde som specialkonsulent for kommuner vedr. psykologiske undersøgelser og vurderinger ift. uddannelses- og arbejdsmarkedet. Hun har endvidere undervist en årrække ved Aarhus Universitet vedr. børn/unge og affektive lidelser samt undervist på 2-årig kognitiv terapeutisk efteruddannelse for læger og psykologer.

Kontakt

Værdigrundlag og metode