• Mie Geldorf Nielsen

    Fysioterapeut

  • Kontaktinfo

    Tlf.: 26 81 00 46

Mie er fysioterapeutisk konsulent.

Hun er del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. erhvervet hjerneskade,  udviklingshæmning og demens-lidelser, herunder problematikker relateret til børne-demenslidelser og Huntingtons sygdom.

Mie varetager opgaver, hvor lav funktionsevne og neurologiske lidelser og vanskeligheder er i fokus. Hun arbejder med rådgivning af personalegrupper mhp. pædagogiske strategier og fysioterapeutisk viden mhp. at opnå bedst mulig funktion og trivsel ift. den pågældende problemstilling.

Mie har tidligere arbejdserfaringer som fysioterapeut fra bl.a. Neurologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital, herunder med fysioterapeutisk udredning og behandling ift. bl.a. apopleksi, dystoni, sklerose og ALS (amyotrofisk lateral sklerose), desuden problemstillinger på en funktionel baggrund med psykosomatiske årsagssammenhænge. Hun har endvidere tidligere arbejdserfaringer fra Vejle Sygehus på Neurologisk Afdeling og Institut for Idræt, herunder bl.a. med særlig rehabiliteringsindsats overfor gangfunktion hos personer med hemiparese efter apopleksi, – som del af et Ph.d.-projekt ved lægefaglig kollega. Mie har gennem en årrække været engageret i vidensarbejde vedr. ALS ved Aarhus Universitetshospital i ALS-teamet, Neurologisk Afdeling.

Mie har omfattende erfaring ift. fysioterapeutisk undersøgelse, vurdering og behandling af neurologiske lidelser samt undervisning og rådgivning af andre personalegrupper i hospitalsregi, kommunalt regi og privat regi.

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO