Peter er autoriseret psykolog og under specialistuddannelse i voksenpsykiatri.

Han er tilknyttet klinikken med arbejdsopgaver vedr. udredning/undersøgelse på unge- og voksenområdet. Peter varetager især udredningsopgaver af kompleks karakter, herunder fx udredning indeholdende neuropsykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det drejer sig bl.a. om psykiatriske lidelser som ADHD, personlighedsforstyrrelser, PTSD, angst, depression samt nedsat funktionsniveau. Dette mhp. vurderinger vedr. fremadrettede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt behandlingsmuligheder m.m.
Peter har særlig kompetence inden for personlighedsforstyrrelser og har gennemgået efteruddannelse inden for dette felt.

Han er desuden del af klinikkens VISO-specialistteam; udreder og rådgiver i særligt komplicerede sager vedr. autisme og udviklingshæmning på unge- og voksenområdet.

Peter har tidligere arbejdserfaringer fra bl.a. psykiatrien i Region Syd, herunder med udredning og behandling vedr. neuropsykiatriske problemstillinger. Herudover har Peter erfaringer som psykolog ved specialskole for børn og unge med ADHD og autismespektrum-forstyrrelser fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som skolepsykolog tilknyttet daginstitutioner og folkeskoler. Han har også været beskæftiget ved behandlingsinstitutionen Holmstrupgaard, Region Midt, bl.a. som behandlingsansvarlig psykolog for en afdeling med unge med blandede psykiatriske diagnoser.

Udover at være beskæftiget ved klinikken, er Peter aktuelt også beskæftiget i psykiatrisk regi i Region Midt, herunder bl.a. med udredning og behandling af unge med personlighedsforstyrrelser og komoborditet.

Peter har erfaring med kognitive behandlingsmetoder samt en neuropsykologisk tilgangsvinkel, jf. klinikkens overordnede teoretiske afsæt. Peter har derudover en terapeutisk efteruddannelse inden for mentaliseringsbaseret terapi (MBT, 2-årig efteruddannelse).

For diverse praktiske forhold ifm. undersøgelser, se linket Undersøgelser

For yderligere info vedr. rådgivning og udredning i VISO-sager, se linket VISO